Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

Έχουν δύναμι, όταν βοηθάς κι εσύ
Το ότι, ούτε η συγγένεια ούτε η φιλία δεν ωφελεί καθόλου άκουσε τι λέγει ο Προφήτης ∙ “Αν έλθουν ο Νώε , ο Ιώβ και ο Δανιήλ, δεν θα μπορέσουν να ελευθερώσουν τους υιούς τους και τις θυγατέρες τους” (πρβλ. Ιεζ. 14, 14-18 ) . Και γιατί λέγω για όσα πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, τη στιγμή που ούτε και στην παρούσα ζωή δεν ωφέλησε καθόλου η φιλία; Πόσους οδυρμούς και θρήνους δεν εξέβαλε ο Σαμουήλ και παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να σώση τον Σαούλ; Πόσες ευχές δεν έκανε ο Ιερεμίας και όμως σε τίποτε δεν ωφέλησε τους Ιουδαίους; αλλά και κατηγορήθηκε για τις προσευχές του. Και γιατί απορείς που ο Ιερεμίας δεν ωφέλησε σε τίποτε με τις προσευχές του, τη στιγμή που για τον Μωυσή λέγει, ότι ούτε και εκείνος θα μπορούσε να σώση τους Ιουδαίους , μολονότι τότε πήρε πάνω του το βάρος της κακίας τους, επειδή είχε επικρατήσει η κακία και εκείνοι δεν προσέφεραν τίποτε από τον εαυτό τους; Πόσο δεν θρήνησε ο Παύλος τους Ιουδαίους λέγοντας∙ “Αδελφοί, η μεγάλη επιθυμία της καρδιάς μου και η προσευχή μου στο Θεό είναι να τους χαρίση ο  Θεός τη σωτηρία” (Ρωμ. 10,1 ) . Τι πέτυχε λοιπόν η προσευχή του; Τίποτε. Και γιατί λέω η προσευχή του, τη στιγμή βέβαια που ευχόταν να γίνη ανάθεμα για χάρι τους; ( Ρωμ. 9,3 ) .
Τι συμβαίνει λοιπόν; Είναι περιττές οι προσευχές των αγίων; Καθόλου, αλλά έχουν και πολύ μεγάλη δύναμι, όταν τις βοηθάς και συ. Έτσι ανέστησε ο Πέτρος την Ταβιθά , όχι μόνο με την προσευχή, αλλά και με την ελεημοσύνη εκείνης∙ έτσι βοήθησαν όλους οι άγιοι με τις προσευχές τους. Και αυτό μεν ισχύει για εδώ, ενώ εκεί δεν ισχύει τίποτε από αυτά, αλλά η σωτηρία χαρίζεται μόνον από τα έργα.
( Εις τον ΜΗ΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 6, 182-184. PG 55, 228-229 )


Πηγή: «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Χρυσοστομικός Άμβων
Ε΄
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Τα νεύρα της ψυχής»
Έκδοσις
Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου

Νέα Σκήτη Αγ. Όρους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου