Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014

Μαδαγασκάρη, Αφρική

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ, ΑΦΡΙΚΗ


FROM WORKER SECT TO ORTHODOXY

ναφέρει πίσκοπος Μαδαγασκάρης Νεκτάριος: «Στό χωριό μπουτραμανέσι, στά βορειοδυτικά το νησιος Μαδαγασκάρης] ξω π τήν πόλι τς Ματσούγκας, πού ταν καί τό πρτο πού δέχθηκε τήν ρθοδοξία, εχαν πάει π τήν μερική κάποιοι Βαπτιστές (προτεσταντική παραφυάδα). Εχαν κάποιο διερμηνέα μαζί τους καί, ταν εδαν τι δέν πρχε ναός κε, σταμάτησαν γιά τρες μέρες. Ο θαγενες, μως, ταν κατηχούμενοι ρθόδοξοι. Τούς επαν ο Βαπτιστές:
—Δέν χετε κκλησία, οτε σχολεο. μες, ν γίνετε Βαπτιστές, θά σς κτίσουμε καί σχολεο καί κκλησία.
Ο κάτοικοι ντέδρασαν κι στειλαν τόν πρόεδρο το χωριο νά τούς διώξη. Τούς επαν:
—Οτε χρήματα θέλουμε, οτε κκλησία νά μς κτίσετε, οτε σχολεο, γιατί μες εμασθε ρθόδοξοι καί θά μείνουμε ρθόδοξοι.
ταν πάνω πό χρόνο κατηχούμενοι, διότι δέν βαπτίζω γρήγορα. Οτε τούς εχα δώσει ποτέ καραμέλες, ροχα κλπ.. μασθαν στήν ρχή καί δέν εχαν τίποτε, οτε κν ναό. Κι, μως, μειναν πιστοί!».
κόμα: «να λλο περιστατικό, δεγμα τς Χάριτος το Θεο, συνέβη σ να χωριό τς Μαδαγασκάρης. Διηγεται μαρτυρικός πίσκοπος: "κε πρχε νας ναός τν καλβινιστν γκαταλελειμένος δ καί πολλά χρόνια. Δέν πήγαινε κανένας πάστορας πιά. Ο κάτοικοι γνώρισαν τήν ρθοδοξία π τίς κατηχήσεις το π. φραίμ καί θέλησαν νά γίνουν ρθόδοξοι. ταν τό μαθαν ο καλβινιστές, ντέδρασαν κι στειλαν να φημισμένο πάστορα νά τούς λειτουργήση, στε νά παναφέρη τούς κατοίκους το χωριο στόν καλβινισμό. μως λίγοι πγαν σ ατή τή λειτουργία. Ο περισσότεροι παρακολουθοσαν σ να σπίτι τήν κατήχησι το π. φραίμ. πάστορας σταμάτησε τήν τελετή καί ρχισε νά κατηγορ τήν ρθόδοξη κκλησία. λεγε τι εμασθε μιά αρεσι π τήν μερική, τι δέν εμασθε κανονικοί ρθόδοξοι Χριστιανοί λλά πληρωμένοι κλπ.. Καθώς μιλοσε, πεσε να κεραμίδι καί το ρριξε κάτω τήν ποτιθέμενη θεία κοινωνία. Σταμάτησε μέσως νά μιλ κι φυγε, ν ο νθρωποι συγκλονίσθηκαν π τό συμβάν κι πέστρεψαν στόν κατηχητή ζητώντας συγγνώμη. Τώρα λο τό χωριό εναι ρθόδοξο καί δέν τόλμησε κανείς αρετικός νά ξαναπάη κε"».


ΠΗΓΗ:
ρχιμ. ωάννου Κωστώφ
ντιαιρετικά φόδια
κδ. γ. ωάννης Δαμασκηνός, Σταμάτα ττικής 2013
TRUTH TARGET
PAINTING LEAVES - ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΦΥΛΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου