Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Όπτινα, Πάσχα 1993: Στη μνήμη των 3 νεομαρτύρων μοναχών


ΟΠΤΙΝΑ, ΠΑΣΧΑ 1993: ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ 3 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝΣτη μνήμη των δολοφονημένων μοναχών
Πάσχα 1993, Μοναστήρι Οπτινα, Ρωσία
ναφέρει Ξεναγός Λουντμίλα:
«Στίς 18 πριλίου 1993 τή νύκτα το Πάσχα συνέβη να θλιβερό γεγονός [στήν πτινα]. Γιορτάσαμε μέ λαμπρότητα τήν νάστασι. γρυπνία τελείωσε γύρω στίς 5 τό πρωΐ κι λοι ποσυρθήκαμε. Συνηθίζουμε νά κτυπμε τίς καμπάνες λη τή μέρα. τσι τρες μοναχοί, γύρω στίς 6:10 τό πρωΐ, κτυποσαν χαρμόσυνα τίς καμπάνες. Τήν ρα κείνη τούς πιτέθηκε νας σατανιστής καί τούς σφαξε μ να μεγάλο μαχαίρι. Φαίνεται πώς μέσα στό θόρυβο καί στό σκοτάδι δέν τόν πρόσεξαν. Κτύπησε πρτα τόν να καί τόν φησε στό δαφος πληγωμένο. ταν γιά ρκετή ρα ζωντανός. πειτα κτύπησε τό δεύτερο, ποος φώναξε λίγο καί προσπάθησε νά κτυπήση πάλι τήν καμπάνα. πεσε, μως, νεκρός. τρίτος, π. Βασίλειος, πρόλαβε νά φύγη, λλά λίγο πιό πέρα νάμεσα στά δύο κτίρια, σατανιστής τόν κτύπησε καί τόν φησε νεκρό. Μετά τό ποτρόπαιο γκλημα σατανιστής φησε τά μαχαίρια του ματωμένα στό δαφος κι ξαφανίσθηκε. ταν μεγάλα μαχαίρια καί πάνω τους χαραγμένος ριθμός 666. ργότερα τόν συνέλαβαν, τόν χαρακτήρισαν τρελλό καί τόν φησαν λεύθερο. Στήν κηδεία τν τριν νεομαρτύρων λοι, μοναχοί καί λαϊκοί, νοιώθαμε καί λύπη λλά καί μεγάλη χαρά, σο κι ν ατό φαίνεται παράδοξο. γούμενος επε κατά τή διάρκεια τς ξοδίου κολουθίας: "Χάσαμε τούς μοναχούς, λλά τώρα τούς χουμε γγέλους στόν ορανό καί προσεύχονται γιά μς". Πιό πολύ λυπηθήκαμε γιά τόν π. Βασίλειο. ταν μόλις 32 χρονν, λλά νθρωπος μέ βαθειά πίστι καί πολλά χαρίσματα. κανε θαυμάσια κηρύγματα καί βοήθησε πολύ κόσμο. Εχε πε κάποτε: "Θά θελα νά πεθάνω τό Πάσχα, τήν ρα πού θά κτυπον ο καμπάνες!"».

ΠΗΓΗ:
Κέντρου Νεότητος Θηβν,
πιμ. ρχιμ. Νεκταρίου ντωνοπούλου,
Ρωσία-Φινλανδία, Ταξιδιωτικό Χρονικό,
κδ. κρίτας, θήνα 2004


FROM WORKER SECT TO ORTHODOXY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου