Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Το ευαγγέλιο της ΚυριακήςΚυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013
Το ευαγγέλιο της Κυριακής
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
Κεφ. α΄ ( 1 ).
Στιχ. : 1-25. Η γενεαλογία του Κυρίου Ιησού. Η υπερφυσική γέννηση του Κυρίου.

1 Βίβλος γενσεως ᾿Ιησο Χριστο, υο Δαυδ, υο ᾿Αβραμ.
2 ᾿Αβραμ γννησε τν ᾿Ισακ, ᾿Ισακ δ γννησε τν ᾿Ιακβ, ᾿Ιακβ δ γννησε τν ᾿Ιοδαν κα τος δελφος ατο,
3 ᾿Ιοδας δ γννησε τν Φαρς κα τν Ζαρ κ τς Θμαρ, Φαρς δ γννησε τν ᾿Εσρμ, ᾿Εσρμ δ γννησε τν ᾿Αρμ,
4 ᾿Αρμ δ γννησε τν ᾿Αμιναδβ, ᾿Αμιναδβ δ γννησε τν Ναασσν, Ναασσν δ γννησε τν Σαλμν,
5 Σαλμν δ γννησε τν Βοζ κ τς Ραχβ, Βοζ δ γννησε τν ᾿Ωβδ κ τς Ροθ, ᾿Ωβδ δ γννησε τν ᾿Ιεσσα,
6 ᾿Ιεσσα δ γννησε τν Δαυδ τν βασιλα. Δαυδ δ βασιλες γννησε τν Σολομντα κ τς το Ορου,
7 Σολομν δ γννησε τν Ροβομ, Ροβομ δ γννησε τν ᾿Αβι, ᾿Αβι δ γννησε τν ᾿Ασ,
8 ᾿Ασ δ γννησε τν ᾿Ιωσαφτ, ᾿Ιωσαφτ δ γννησε τν ᾿Ιωρμ, ᾿Ιωρμ δ γννησε τν ᾿Οζαν,
9 ᾿Οζας δ γννησε τν ᾿Ιωθαμ, ᾿Ιωθαμ δ γννησε τν Αχαζ, Αχαζ δ γννησε τν ᾿Εζεκαν,
10 ᾿Εζεκας δ γννησε τν Μανασσ, Μανασσς δ γννησε τν ᾿Αμν, ᾿Αμν δ γννησε τν ᾿Ιωσαν,
11 ᾿Ιωσας δ γννησε τν ᾿Ιεχοναν κα τος δελφος ατο π τς μετοικεσας Βαβυλνος.
12 Μετ δ τν μετοικεσαν Βαβυλνος ᾿Ιεχονας γννησε τν Σαλαθιλ, Σαλαθιλ δ γννησε τν Ζοροββελ,
13 Ζοροββελ δ γννησε τν ᾿Αβιοδ, ᾿Αβιοδ δ γννησε τν ᾿Ελιακεμ, ᾿Ελιακεμ δ γννησε τν ᾿Αζρ,
14 ᾿Αζρ δ γννησε τν Σαδκ, Σαδκ δ γννησε τν ᾿Αχεμ, ᾿Αχεμ δ γννησε τν ᾿Ελιοδ,
15 ᾿Ελιοδ δ γννησε τν ᾿Ελεζαρ, ᾿Ελεζαρ δ γννησε τν Ματθν, Ματθν δ γννησε τν ᾿Ιακβ,
16 ᾿Ιακβ δ γννησε τν ᾿Ιωσφ τν νδρα Μαρας, ξ ς γεννθη ᾿Ιησος λεγμενος Χριστς.
17 Πσαι ον α γενεα π ᾿Αβραμ ως Δαυδ γενεα δεκατσσαρες, κα π Δαυδ ως τς μετοικεσας Βαβυλνος γενεα δεκατσσαρες, κα π τς μετοικεσας Βαβυλνος ως το Χριστο γενεα δεκατσσαρες.
18 Το δ ᾿Ιησο Χριστο γννησις οτως ν. μνηστευθεσης γρ τς μητρς ατο Μαρας τ ᾿Ιωσφ, πρν συνελθεν ατος ερθη ν γαστρ χουσα κ Πνεματος Αγου.
19 ᾿Ιωσφ δ νρ ατς, δκαιος ν κα μ θλων ατν παραδειγματσαι, βουλθη λθρα πολσαι ατν.
20 Τατα δ ατο νθυμηθντος δο γγελος Κυρου κατ᾿ ναρ φνη ατ λγων· ᾿Ιωσφ υἱὸς Δαυδ, μ φοβηθς παραλαβεν Μαριμ τν γυνακ σου· τ γρ ν ατ γεννηθν κ Πνεματς στιν Αγου.
21 τξεται δ υἱὸν κα καλσεις τ νομα ατο ᾿Ιησον· ατς γρ σσει τν λαν ατο π τν μαρτιν ατν.
22 Τοτο δ λον γγονεν να πληρωθ τ ρηθν π το Κυρου δι το προφτου λγοντος·
23 δο παρθνος ν γαστρ ξει κα τξεται υἱόν, κα καλσουσι τ νομα ατο ᾿Εμμανουλ, στι μεθερμηνευμενον μεθ᾿ μν Θες.
24 Διεγερθες δ ᾿Ιωσφ π το πνου ποησεν ς προσταξεν ατ γγελος Κυρου κα παρλαβε τν γυνακα ατο,
25 κα οκ γνωσκεν ατν ως ο τεκε τν υἱὸν ατς τν πρωττοκον, κα κλεσε τ νομα ατο ᾿Ιησον.
Σύντομη ερμηνεία

1 Γενεαλογικός κατάλογος στον οποίο φαίνεται ακριβώς από πού κατάγεται ο Ιησούς Χριστός, ο απόγονος του Δαβίδ, ο οποίος πάλι ήταν απόγονος του Αβραάμ.
2 Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του,
3 ο Ιούδας γέννησε δίδυμα παιδιά , τον Φαρές και τον Ζαρά  από τη νύφη του τη Θάμαρ, ο Φαρές γέννησε τον Εσρώμ, ο Εσρώμ γέννησε τον Αράμ,
4 ο Αράμ γέννησε τον Αμιναβάδ, ο Αμιναβάδ γέννησε τον Ναασσών , ο Ναασσών γέννησε τον Σαλμών,
5 Ο Σαλμών γέννησε τον Βοόζ από τη Ραχώβ την πόρνη, η οποία δέχθηκε στην  Ιεριχώ τους κατασκόπους του Ιησού του Ναυή και τους φυγάδευσε σώους∙ ο Βοόζ γέννησε τον Ωβήδ από τη Ρουθ, η οποία ως προσήλυτη Μωαβίτισσα καταγόταν από έθνος πολύ μισητό στους Εβραίους∙ ο Ωβήδ γέννησε τον Ιεσαί,
6 ο Ιεσαί γέννησε τον Δαβίδ τον βασιλιά. Ο Δαβίδ γέννησε τον Σολομώντα από τη γυναίκα που υπήρξε σύζυγος του Ουρία, για να φαίνεται σαφώς όχι μόνο από τις περιπτώσεις της Θάμαρ και της Ραχάβ, αλλά και από το ολίσθημα αυτό του Δαβίδ, ότι η αμαρτία είχε εισχωρήσει και σ’ αυτούς τους προγόνους του Μεσσία.
7 Ο Σολομών γέννησε τον Ροβοάμ ,ο Ροβοάμ γέννησε τον Αβιά, ο Αβιά γέννησε τον Ασά,
8 ο Ασά απέκτησε τρισέγγονο τον Ιωσάφατ, ο Ιωσάφατ γέννησε τον Ιωράμ, ο Ιωράμ απέκτησε τρισέγγονο του Οζία,
9 Ο Οζίας γέννησε τον Ιωάθαμ , ο Ιωάθαμ γέννησε τον Άχαζ, ο Άχαζ γέννησε τον Εζεκία,
10 ο Εζεκίας γέννησε τον Μανασσή, ο Μανασσής γέννησε τον Αμών, ο Αμών  γέννησε τον Ιωσία,
11 ο Ιωσίας γέννησε τον Ιωαχίμ ή Ιεχονία και τους αδελφούς του στα χρόνια εκείνα της αιχμαλωσίας των Ιουδαίων στη Βαβυλώνα.
12 Όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι μεταφέρθηκαν ως αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας  γέννησε εκεί τον Σαλαθαήλ, ο Σαλαθαήλ γέννησε τον Ζοροβάβελ,
13 και του Ζοροβάβελ  απόγονος υπήρξε ο Αβιούδ.Ο Αβιούδ γέννησε τον Ελιακείμ, ο Ελιακείμ γέννησε τον Αζώρ,
14 ο Αζώρ γέννησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ γέννησε τον Αχείμ, ο Αχείμ γέννησε τον Ελιούδ,  
15 ο Ελιούδ γέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ γέννησε τον Ματθάν, ο Ματθάν γέννησε τον Ιακώβ,
16 κι ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ, τον  αρραβωνιαστικό της Μαρίας. Αλλά και η Μαρία καταγόταν απ’ το ίδιο γένος από το οποίο καταγόταν κι ο Ιωσήφ. Από τη Μαρία αυτή, η οποία ήταν απόγονος του Δαβίδ και του Αβραάμ, γεννήθηκε ο Ιησούς που επονομάζεται Χριστός.
17 Σύμφωνα λοιπόν με τον παραπάνω  κατάλογο όλες οι γενιές που έζησαν από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ, όπως αριθμούνται από τους συντάκτες του καταλόγου, είναι γενιές δεκατέσσερις∙ και οι γενιές από τον Δαβίδ μέχρι την εποχή που οι Ιουδαίοι μεταφέρθηκαν ως αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα είναι γενιές δεκατέσσερις∙ και οι γενιές που έζησαν από την εποχή που οι Ιουδαίοι μεταφέρθηκαν στη Βαβυλώνα μέχρι τα χρόνια του Χριστού είναι γενιές δεκατέσσερις.
18 Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε με τον εξής υπερφυσικό και πρωτοφανή τρόπο: Όταν δηλαδή η μητέρα του Μαρία αρραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, προτού συγκατοικήσουν ως σύζυγοι, βρέθηκε η Μαρία έγκυος με τη δημιουργική επενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
19 Κι ο Ιωσήφ ο αρραβωνιαστικός της, όταν αντιλήφθηκε την εγκυμοσύνη, επειδή ήταν  ενάρετος και αγαθός και δεν ήθελε να τη διαπομπεύσει για δημόσιο παραδειγματισμό, σκέφθηκε να της δώσει μυστικά διαζύγιο.
20 Ενώ όμως σκεπτόταν αυτά , ιδού , ένας άγγελος του Κυρίου φάνηκε στο όνειρό του και του είπε: Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις και μη φοβηθείς να παραλάβεις στο σπίτι σου τη Μαρία τη μνηστή σου. Διότι το παιδί που συνέλαβε μέσα της προέρχεται από τη δημιουργική επενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
21 Θα γεννήσει γιο, και συ που από το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης αναγνωρίζεσαι ως προστάτης και πατέρας του, θα του δώσεις το όνομα «Ιησούς», το οποίο σημαίνει «σωτήρας». Και θα του δώσεις αυτό το όνομα , διότι αυτός θα σώσει από τις αμαρτίες του τον νέο Ισραήλ , ο οποίος θα τον πιστέψει ως σωτήρα και θα γίνει με την πίστη αυτή ο πραγματικός λαός του.
22 Με όλο αυτό το θαύμα της υπερφυσικής συλλήψεως της Παρθένου, πραγματοποιήθηκε πλήρως εκείνο που είπε ο Κύριος μέσω του προφήτη Ησαΐα, ο οποίος πριν από πολλούς αιώνες είπε:
23 Να, η Παρθένος που δεν γνώρισε άνδρα, θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό, και όσοι θα πιστεύουν σ’ αυτόν θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, όνομα εβραϊκό που σημαίνει «ο Θεός είναι μαζί μας» .
24 Όταν λοιπόν ο Ιωσήφ σηκώθηκε απ’ τον ύπνο, έκανε όπως τον διέταξε ο άγγελος του Κυρίου. Και παρέλαβε την μνηστή του στο σπίτι του
25 και δεν ήλθε σε σχέση συζυγική μαζί της ποτέ, άρα και έως ότου γέννησε τον πρώτο και μονάκριβο υιό της. Και τότε ο Ιωσήφ του έδωσε το όνομα «Ιησούς».

Πηγή: «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ»
+ΠΑΝ. Ν . ΤΡΕΜΠΕΛΑ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου