Σάββατο 26 Μαΐου 2012

Η μυστική εν Χριστώ ζωή
Αδελφή ψυχή,
Εάν θέλης να αποκτήσης πολλά αρετάς και να τελειοποιηθής πνευματικώς, αγάπησον την μυστικήν ζωήν. «Είσελθε εις το ταμείον σου» και εκεί δια της αυτοσυγκεντρώσεως και της ηυσχίας θα εύρης τον Χριστόν.
Ο Γλυκύς Νυμφίος της ψυχής σου δεν παρουσιάζεται εις τον θόρυβον και την βοήν, αλλ’ εις την ησυχίαν, την γαλήνην , την μαναξιάν. Όσιος και σοφός Πατήρ της Εκκλησίας ,είπε: «Το καθέζεσθαι καλώς εν τω κελλίω εμπίπλησι τον Μοναχόν παντός αγαθού».
Τούτο όμως ισχύει και δια τον κατά Θεόν ζώντα άνθρωπον, ο οποιός εντός της θαλπωρής του δωματίου δύναται να γίνη πλούσιος πνευματικώς και να προκόψη πάρα πολύ εις την αρετήν. Εις την μυστικήν ζωήν υπάρχει η νοερά προσευχή, η καθαρότης της καρδίας, η συναίσθησις των αμαρτιών, η κατάνυξις, τα δάκρυα, αι ανατάσεις και πτήσεις του πνεύματος, ο θείος έρως.
Ουδείς ηγάπησεν πραγματικώς τον Θεόν, ευρισκόμενος πάντοτε με τους άλλους. Δι’ αυτόν καριβώς τον λόγον ο Άγιος Αρσένιος απέφευγε τους αδελφούς. Ήθελε να ευρίσκεται εις συνεχήν επικοινωνίαν με τον Θεόν. Δια τούτο εις τα παράπονα των αδελφών παρείχε την εξής σοφήν απάντησιν «δεν δύναμαι , αδελφοί μου, να είμαι και μαζί σας και με τον Θεόν».

Αδελφή  ψυχή,

Προσπάθει να απομακρύνεσαι συχνά από τους ανθρώπους και να περισυλλέγεσαι. Η μόνωσις, η περισυλλογή, και η σιωπή θα σε οδηγήσουν πολύ υψηλά εις την αρετήν και θα σε καταστήσουν πανευτυχή.
Αγάπησον περισσότερον από κάθε τι άλλο την μυστικήν εν Χριστώ ζωήν, η οποία φέρει τον πνευματικόν άνθρωπον εις άφθαστα ύψη τελειότητος και τον καθιστά άγιον και ουρανοπολίτην απ’ αυτής της παρούσης ζωής.


Από το βιβλίο: «ΞΕΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
ΑΘΗΝΑΙ 1972

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου