Σάββατο 30 Ιουλίου 2011

Επιστολή Αββά Δωροθεου

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

191._. Ερώτηση: Γιατί είπε ο αββάς Ποιμένας ότι τρία είναι τα σπουδαιότερα πράγματα στην πνευματική ζωή, ο φόβος του Θεού, η προσευχή και η ευεργεσία του πλησίον;
Απόκριση: Είπε ο Γέροντας, ότι πρέπει να φοβάται κανείς το Θεό, επειδή ο φόβος του Θεού προηγείται κάθε άλλης αρετής. Γιατί «αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου» ( Ψαλ.110. 10 ) , γιατί κανένας δεν κατορθώνει την αρετή, ούτε κανένα άλλο αγαθό, χωρίς το φόβο του Θεού και γιατί «με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται κανείς από το κακό» ( παρ. 16, 6 ) . Είπε ακόμα ότι πρέπει να προσεύχεται κανείς στον Κύριο, επειδή χωρίς τη βοήθεια του Θεού, ο άνθρωπος ούτε αρετή δεν μπορεί ν’ αποκτήσει, ούτε κανένα άλλο καλό να κάνει, όπως είπα, έστω κι αν το επιδιώκει για το φόβο του Θεού. Γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε και η δική μας προσπάθεια και η βοήθεια του Θεού. Έχει ανάγκη λοιπόν ο άνθρωπος να προσεύχεται για καθετί και να παρακαλεί το Θεό να τον βοηθήσει και να συνεργήσει με τη Χάρη Του σε καθετί.
Το να κάνει δε κανείς καλό στον πλησίον, είναι καρπός της αγάπης. Επειδή λοιπόν εκείνος που φοβάται τον Κύριο κι εύχεται στο Θεό φαινομενικά ωφελεί μόνο τον εαυτόν του, και επειδή κάθε αρετή ολοκληρώνεται με την αγάπη του πλησίον , γι’ αυτό είπε ο Γέροντας ότι πρέπει να ευεργετούμε τον πλησίον μας. Διότι δεν αρκεί να φοβάται κανείς το Θεό και να προσεύχεται. Έχει επί πλέον την υποχρέωση να είναι χρήσιμος και στον πλησίον και να τον ευεργετεί. Γιατί αυτό, όπως είπα, είναι καρπός της αγάπης, η οποία είναι ολοκλήρωση όλων των αρετών, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος ( Ρωμ. 13, 10: Α΄ Κορ. 13,13 ) .

Από το βιβλίο: «ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ
Έργα Ασκητικά»
Εκδόσεις: Ετοιμασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου