Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

ΠΩΣ Ν’ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

…13) - Με προσοχή. Χρειάζεται πολύ προσοχή στην πορεία μας μέσα στον κόσμο. Σας θυμίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος είναι ένα ναρκοπέδιο του διαβόλου.
- Γιατί ναρκοπέδιο;
- Α … παιδί μου …Τα είπαμε αυτά… Σε κάθε μας βήμα είναι δυνατόν να πατήσουμε μια νάρκη και να τιναχθούμε στον αέρα και να κομματιασθούμε. Η Αγία Γραφή ,φωνάζει: «Βλέπετε ουν πώς ακριβώς περιπατείτε». Που σημαίνει , «προσέχετε πώς ακριβώς θα περπατήσετε». Κι ένα πλήθος φορές μας συμβουλεύει: «Προσέχετε». Προσέχετε από αυτό, προσέχετε από εκείνο. «Προσέχετε από τους ανθρώπους». «Προσέχετε τον ίδιο σας τον εαυτό σας». Αλλοίμονο , σ’ αυτούς περπατούν μέσα στον κόσμο, απρόσεκτα, επιπόλαια, ανόητα. Αλλοίμονο σ’ αυτούς που με τολμηρό θράσος βαδίζουν στους δρόμους της κοσμικής ζωής. Θα τους καταστρέψη τελικά ο κόσμος.
14) - Με σύνεση. Χρειάζεται σύνεσις. Χρειάζεται περίσκεψις. Χρειάζεται η κατά Θεόν σοφία. Πρέπει νάμαστε σοφοί και όχι άσοφοι, διότι έτσι λέγει η Αγία Γραφή: «Μη ως άσοφοι αλλ’ ως σοφοί». Χρειάζεται να είμαστε ανάμεσα στους ανθρώπους, όπως λέγει ο Κύριος: «φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί», που σημαίνει, «έξυπνοι και συνετοί σαν τα φίδια και ακέραιοι σαν τα περιστέρια». Να σκεπτώμαστε πολύ, πριν ενεργήσουμε και να προσευχώμαστε πολύ, πριν κινηθούμε. Να ,μελετούμε το λόγο του Θεού και των Αγίων και να ερευνούμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός , από μικρό παιδί εντυπωσίαζε τους πάντες με την σύνεσί του. Κάποτε μάλιστα, μας διηγείται το Ευαγγέλιον, όταν ήταν 12 ετών, στάθηκε ανάμεσα στους σοφούς και τους διδασκάλους των Εβραίων, στον ναό του Σολομώντος και τους εδίδασκε. Και εθαύμαζαν όλοι, όσοι τον άκουγαν, για την σύνεσι και για τις απαντήσεις του. «Και εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέσει και ταις αποκρίσεσιν αυτού». Χαρά σ’ εκείνους που έχουν σύνεσι. Σύνεσι χριστιανική βέβαια. Σύνεσι πνευματική. Αυτή που εννοεί ο Απόστολος Παύλος, όταν λέγει ότι δεν παύει να προσεύχεται για όλους μας, για να γεμίσουμε από την επίγνωσι του θελήματος του Θεού, από όλη την σοφία του Κυρίου κι από πνευματική σύνεσι. Ας ζητά ο καθένας μας σύνεσι από τον Κύριο και ας είναι σίγουρος, ότι θα γίνη αυτό που λέγει η Αγία Γραφή: «θα σου δώση ο Κύριος σύνεσι σε όλα». Και θα αντιμετωπίζη πλέον τον κόσμο με σύνεσι.
15) – Με προφύλαξι. Να φυλαγώμαστε. Να αυτοπροστατευώμαστε. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ο εχθρός. Δεν ξέρουμε πού είναι κρυμμένες οι παγίδες του. Ο κόσμος είναι χάος, έλεγε κάποιος. Θυμάσαι;… «Πού να ξέρω εγώ πού μπορεί να κρύβεται ο διάβολος;». Να ερευνούμε , λοιπόν, καλά τα πάντα. Τι κρύβεται πίσω από αυτό, τι κρύβεται κάτω από εκείνο.
Στις κατασκηνώσεις , που κάναμε τόσα χρόνια, ερχόντουσαν και παιδιά από την πόλι, αλλά και παιδιά από τα χωριά. Πόση εντύπωσι μου έκανε το ότι, τα παιδιά από την πόλι καθόντουσαν απρόσεκτα όπου νάναι, στις πέτρες και στο έδαφος. Τα παιδιά από τα χωριά , πρώτα κύτταγαν, αν εκεί που θα καθήσουν ήταν κάποιος σκορπιός ή κάποιο φίδι. Κι όταν επρόκειτο να σηκώσουν μια πέτρα, δεν έβαζαν αμέσως τα χέρια τους από κάτω για να την σηκώσουν, αλλά πρώτα την γυρνούσαν προσεκτικά να ιδούν, μήπως έχει κάτι από κάτω και τους δαγκώσει. Η γνώσις του κινδύνου τα έκαμε να φυλάγωνται. Ενώ τα παιδιά από την πόλι δεν υπολόγιζαν τι μπορεί να κρύβεται κάτω από την πέτρα. Η άγνοια του κινδύνου, τα έκαμε να μη φυλάγωνται.
Πίσω από έναν ωραίο άνθρωπο, μπορεί να κρύβεται ο διάβολος. Όπως και πίσω από ένα ωραίο ένδυμα. Μα και πίσω από τον καθρέπτη σου μπορεί να κρύβεται. Να φυλάγεσαι. Μπορεί κάτω από το μαξιλάρι σου να έχη φωλιάση ένα φίδι, μια οχιά. Ιδίως το καλοκαίρι στην εξοχή. Αλλ’ εξίσου κάτω από το μαξιλάρι σου, μπορεί να έχη φωλιάση χειμώνα-καλοκαίρι ένα δαιμόνιο, για να σου φέρνη στον ύπνο σου όνειρα κακά και αισχρά. Να φυλάγεσαι απ’ όλα. Από ανθρώπους, από ζώα, από πράγματα, από δαιμόνια…


Από το βιβλίο: «ΠΩΣ Ν’ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» ΑΡΧΙΜ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗ
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ0 ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ναύπακτος 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου