Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010

Νουθεσίες

Ο Κύριός μας είναι πολυέλεος και πάντοτε έτοιμος σε βοήθεια. Να στρέφετε συνεχώς προς Αυτόν τον νου και την καρδιά.
Σας είναι αδύνατον να πηγαίνετε στην εκκλησία καθημερινά; Προσεύχεσθε στο σπίτι.
Να συνηθίζετε να ζήτε την παρουσία του Θεού. Να σκέπτεσθε διαρκώς ότι είναι «πανταχού παρών και πάντα πληρών». Να ρυθμίζετε την ζωή σας, τις σκέψεις, τα αισθήματα και τις πράξεις, όπως αρμόζει ενώπιον των οφθαλμών του Θεού.
Εάν προοδεύσετε σε αυτό το σημείο, δεν θα χρειασθήτε άλλες ιδιαίτερες νουθεσίες. Ο φόβος του Θεού θ’ αρχίση να τα τακτοποιή όλα.
Να διαβάζετε το Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων καθημερινά από λίγο για προσωπική ωφέλεια.
Στον εαυτό σας να είσθε αυστηρή, στους άλλους συγκαταβατική. Μπροστά σε όλους ταπεινή. Κανένα να μην αδικήτε, ενώ όταν σας αδικήσουν να τους ευγνωμονήτε. Κανένα να μην κατακρίνετε. Όλους να τους θεωρήτε αγίους και μόνο τον εαυτό σας αμαρτωλό».

«Έχετε φόβους; Παραδώστε τον εαυτό σας στην θεία θέλησι. Η πίστις ότι όλα, και τα μεγάλα και τα μικρά , από τον Θεό εξαρτώνται, θα σας διδάσκη να τα δέχεσθε όλα σαν καλά, όσο κι αν εμφανίζωνται σαν κακά. Αλλά τότε, εφ’ όσον δεν θα θεωρήτε τίποτε σαν κακό, δεν θα υπάρχη λόγος να φοβάσθε».
«Αμελήσατε λίγο. Απομακρύνθηκε λίγο ο φόβος του Θεού , ακολούθησε η μείωσις στην επαγρύπνηση και πέσατε στην κατάκρισι. Πραγματικά έχετε αμαρτήσει εσωτερικά. Το συντομώτερο να μετανοήσετε και να παρακαλέσετε τον Κύριο να σας συγχωρήση.
Ην κατάκρισις δεν γίνεται μόνο με τον λόγο, αλλά και με την εσωτερική κίνησι της καρδιάς. Περισσότερο μάλιστα κατακρίνουμε με την καρδιά παρά με την γλώσσα. Ολοκληρώνεται αμέσως μόλις σκεφθούμε κάτι κακό για κάποιον.
Η κριτική των πράξεων των άλλων μπορεί να μην είναι, μπορεί όμως και να είναι αμαρτία. Εξαρτάται από την διάθεσι με την οποία κριτικάρουμε. Η εσωτερική διάθεσις δίνει τον τόνο σ’ αυτό που σκεφτόμαστε ή εκφράζουμε. Οπωσδήποτε είναι συμφερώτερο να είμαστε συγκρατημένοι στις κρίσεις για να μην πέσουμε στην κατάκριση. Με άλλα λόγια ν’ αποφεύγουμε να πλησιάζουμε την φωτιά, γιατί ή θα καούμε ή θα καπνισθούμε. Καλύτερα θα ‘ναι να συνηθίσουμε στην κατάκριση του εαυτού μας και να παύσουμε ν’ ασχολούμαστε με τους άλλους»…

Από το βιβλίο : « Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου
ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
Μετάφρασις από τα ρωσικά
ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΟΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2004

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου